Členovia komisie

 

Predseda: 


Mons. Marek Forgáč 
košický pomocný biskup
forgac @ kbs.sk 

Znalci:


ICLic. Andrej Kačmár (tajomník)
rímskokatolícky kňaz, riaditeľ Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte KU v Košiciach
andykacmar @ gmail.com​


ICLic. Jaroslav Pasok
gréckokatolícky kňaz, súdny vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
jarkopasok @ yahoo.com

JUDr. ICLic. Peter Hrušovský
laický člen, advokát, Nitra
hrusovsky @ hplegal.sk


doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
laický člen, supervízor, psychoterapeut, Prešov
slavka.karkoskova @ gmail.com


ThLic. Ján Vigľaš
rímskokatolícky kňaz, morálny teológ, Banská Bystrica
janviglas @ hotmail.com


Mgr. Rastislav Hamráček, SDB
zástupca mužských reholí, Michalovce
hamracek @ saleziani.sk


Mgr. Agnieska Jarkowská, SCdSC
zástupca ženských reholí, Stupava
​s.agnieszkaewa @ gmail.com