Dokumenty Kongregácie pre náuku viery

 

Obežník
na pomoc biskupským konferenciám pri príprave smerníc,
ako postupovať v prípadoch sexuálneho zneužívania mladistvých klerikmi
(3. mája 2011)
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/smernica-postup-v-pripadoch-sexualneho-zneuzivania-mladistvych-klerikmi

Úpravy noriem De delictis gravioribus (5. mája 2010)
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/upravy-noriem-o-najtazsich-deliktoch

Úvod k základným procedúram Kongregácie pre náuku viery
pre prípady obvinení zo sexuálneho zneužívania
 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/upravy-noriem-o-najtazsich-deliktoch