Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy na tému sexuálneho zneužívania v Cirkvi – 5. – 7. novembra 2019

V dňoch 5. – 7. 11. 2019 sa na rôznych miestach košickej arcidiecézy (Prešov, Košice a Michalovce) konali spojené kňazské rekolekcie na tému „Sexuálne zneužívanie maloletých – prevencia“ za účastí Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa a kňazov na ktorom vystúpili so svojimi prednáškami: dp. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých (COM) v Košiciach, sr. Agnieszka Ewa Jarkovská, členka COM a P. Marek Drábek z Prahy.