Prevencia – prednášky v Hronskom Beňadiku – 12. mája 2022

V kláštore v Hronskom Beňadiku sa 12. mája 2022 konala diecézna kňazská rekolekcia pri ktorej odzneli prednášky na tému: Telesnosť v živote kňaza, ktorú predniesol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Zneužívanie - pohľad obete predniesla Mgr. Marta Andraščíková SSS. Na záver so svojou prednáškou "Cirkevno-právny pohľad na zneužívanie maloletých" vystúpil JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ COM. Počas programu zaznelo aj osobné svedectvo jednej z obetí sexuálneho zneužívania klerikmi.