Prednáška pre bohoslovcov v Nitre – 4. február 2020

V kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak, ako aj v iných kňazských seminároch na Slovensku uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi - prevencia pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára, kde vystúpil riaditeľ Centra na ochranu maloletých Andrej Kačmár so svojou prednáškou a rovnako informoval o zriadení a činnosti COM ako aj o jeho aktivitách v rámci SR i v zahraničí.