Online kurz - Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci – 14. februára 2022

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v spolupráci s odborníkmi z oblasti kánonického a civilného trestného práva, sociológie, psychológie, psychiatrie a viktimológie organizuje v rámci celoživotného vzdelávania od 14.2.2022 do 23.5.2022 on line kurz, ktorý bol vytvorený za účelom zvýšenia kvalifikácie a odbornosti pracovníkov cirkevných súdov pri riešení sexuálnych deliktov klerikmi voči maloletým.