Kurz Safeguarding 2022/2023

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.
https://ochranamaloletych.sk/blog/clanok-2022-06-01.html